spkpm dashboard
spkpm dashboard
spkpm jenis permohonan
spkpm jenis permohonan
spkpm permohonan
spkpm permohonan
spkpm dashboard
Sistem Smart Consent (SMAC)

Sistem Permohonan Kebenaran Pindah Milik ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan objektif untuk menyediakan permohonan pindah milik melalui atas talian yang berurusan dengan Lembaga Perumahan Hartanah Selangor (LPHS). Dengan adanya sistem ini, adalah diharapkan urusan pindah milik akan dipermudahkan lagi. Setiap permohonan akan diproses setelah dokumen berkaitan pindah milik diterima oleh LPHS.

Skills
[vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22PHP%22%2C%22value%22%3A%22100%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22MySQL%22%2C%22value%22%3A%22100%22%2C%22color%22%3A%22bar_turquoise%22%7D%5D” options=”striped,animated” css_animation=”fadeInLeft” units=”%”]
Location
  • Shah Alam, Selangor
Client
  • Lembaga Perumahan Hartanah Selangor (LPHS)

Share